“הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים, הדואג לדורות מחנך אנשים”. יאנוש קורצ’אק

הורים ומורים יקרים. תקופת הקורונה מזמנת לנו את האפשרות ללמד וללמוד יחד עם הילדים באופן שונה ממה שאנחנו מכירים בכיתה. למידה מתוך התנסות. למידה שנוגעת בהרבה תחומי ידע. כרגע בהרבה בתי ספר שעות הלימוד מחולקות לפי מקצועות לימוד, כשאין חוט מקשר בין המקצועות השונים. במתמטיקה לומדים על שברים, בספרות על אגדות ובמדעים על החלל. כך […]