הסטודיו מוכן!

חודש שלם של עבודה. חודש שלם של תכנון וחלומות. והנה. זה סוף סוף מוכן. עכשיו אפשר להתחיל ביצירה עצמה.